ERHVERV

ERHVERV, RENOVERING ELLER NYBYG

Med over 15 års erfaring, har Kølbæk Totalentreprise skabt et koncept, som sikrer dig arbejdsro, mens der bygges. Vores speciale er projekter op til 6 mio. Kr.

 

Projektforløbet

Kølbæk Totalentreprise tilbyder en totalløsning med udarbejdelse af projektmateriale, hvor vi i samarbejde med dig og arkitekten udvikler projektmaterialet ud fra dine behov.

 

Projektmaterialet fra Kølbæk Totalentreprise indeholder tegninger fra arkitekten, materialebeskrivelse, ingeniør beregninger, energiberegninger, geoteknisk kontrol af jordbunden, offentlige godkendelser, opmåling fra landinspektør og så selvfølgelig en tidsplan.

 

Forud for projekteringen foregår en vurdering af dine behov i forhold til udvidelsesmulighederne på matriklen under hensyntagen til de offentlige regler.

 

Hvis du allerede har et projektmateriale, afgiver Kølbæk Huse gerne et tilbud eller deltager i en licitation.

 

Tidsplanen udarbejdes i et tæt samarbejde med dig for at sikre mindst mulig indgribning i den daglige produktion. Tidsplanen er realistisk, og du kan regne med aflevering til den aftalte dato. Kølbæk Totalentreprise har endnu ikke betalt dagsbøder.

 

Når kontrakten er underskrevet, varetager Kølbæk Totalentreprise byggestyringen og sikrer du bliver informeret løbende under processen. Ved renovering og ombygning kan der opstå uforudsete udfordringer undervejs. Her findes hurtigt en løsning, som tager bedst muligt højde for den daglige produktion

 

Afleveringsforretning

Inden projektet afleveres foretages i fællesskab en gennemgang af byggeriet med en afleveringsprotokol til følge. Skulle der være fejl eller mangler udbedres disse hurtigst muligt og senest 14 efter ibrugtagning.

 

1 års gennemgang

1 år efter afleveringen, vil der være en gennemgang af projektet. Her udarbejdes i fællesskab en protokol, hvor eventuelle fejl eller mangler registreres. Disse udbedres indenfor 30 dage.

 

5 års gennemgang

5 år efter aflevering vil der være en gennemgang af projektet igen. Her udarbejdes i fællesskab en protokol, hvor eventuelle fejl eller mangler registreres. Disse udbedres indenfor 30 dage.

 

Lovkrav (billede af paragraf)

Fra myndighedernes side bliver lovkravene hele tiden skærpet. Disse krav følger vi hele tiden op på, så I sikres at jeres projekt bygges efter de nyeste regulativer.

 

Ønsker du projektering eller et tilbud?

Du er altid velkomne til at kontakte Kølbæk Huse for en uforpligtende samtale omkring muligheder eller gode råd til, hvordan du kommer videre.

 

Copyright © All Rights Reserved, Privacy Policy. Kølbæk Huse - Thujavej 43 : 5250 Odense SV : Tlf. +45 4015 8368