PRIVAT

PRIVAT

Vi tilbyder samlet betaling ved indflytning, og en af vores specialer er prisen, som inkluderer alt, herunder blandt andet jordbundsundersøgelse, stikledninger, arkitekttegninger, ingeniør beregninger, realistiske priser til køb af gulvbelægning, inventar og hårde hvidevarer, entreprise forsikring, byggeskadeforsikring og energiattest.

 

Med 15 års erfaring med privatkunder, har Kølbæk Huse skabt et typehus-koncept, som bærer jer igennem jeres projekt i trygge hænder.

 

 

Projektforløbet

Det første møde I har med Jan Kølbæk vil være et indledende møde, hvor formålet er at få afdækket jeres behov i relation til den økonomisk ramme, omfang eller størrelse, indretning og valg af materialer.

 

Arkitekten laver ud fra Jeres ønsker en skitse, som godkendes af Jer. Denne skitse danner dermed udgangspunkt for et prisoverslag samt en tidsplan for byggeriet ud fra Jeres ønsker.

 

 

Når den endelige skitse fra arkitekten er godkendt af jer og de sidste detaljer er på plads, udregnes den endelige pris for indflytningsklart hus – hvad enten der er tale om renovering eller nybyg.

 

Kontrakten underskrives af begge parter, hvorefter arkitekt-tegningen udarbejdes. Kontrakten beskriver byggeriet i detaljer for at sikre I som kunder nøjagtigt ved, hvad projektet indeholder.

 

Opstart af byggeri - under byggeriet er der ofte daglig kontakt mellem jer og Jan Kølbæk. Derudover afholdes statusmøder, således I hele tiden er informeret om forløbet.

 

Afleveringsforretning

Inden byggeriet afleveres foretages i fællesskab en gennemgang af byggeriet med en afleveringsprotokol til følge. Skulle der være fejl eller mangler udbedres disse hurtigst muligt og senest 14 efter indflytning.

 

1 års gennemgang

1 år efter I er flyttet ind, vil der være en gennemgang af huset. Her udarbejdes i fællesskab en protokol, hvor eventuelle fejl eller mangler registreres. Disse udbedres indenfor 30 dage.

 

5 års gennemgang

5 år efter I er flyttet ind vil der være en gennemgang af huset igen. Her udarbejdes i fællesskab en protokol, hvor eventuelle fejl eller mangler registreres. Disse udbedres indenfor 30 dage.

 

Lovkrav

Fra myndighedernes side bliver lovkravene hele tiden skærpet. Disse krav følger vi hele tiden op på, så I sikres at jeres projekt bygges efter de nyeste regulativer.

 

Materialevalg

Vi har stor erfaring og kendskab til materialevalg, hvorfor I som kunder til enhver tid kan hente råd og vejledning.

 

Skal du foretage renovering eller bygge nyt?

I er altid velkomne til at kontakte Kølbæk Huse for en uforpligtende samtale omkring jeres muligheder eller få gode råd til, hvordan I kommer videre med jeres byggeplaner.

 

Copyright © All Rights Reserved, Privacy Policy. Kølbæk Huse - Thujavej 43 : 5250 Odense SV : Tlf. +45 4015 8368